общоприета представа

общоприета представа
словосъч. - образ, мисъл, мнение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • мисъл — същ. размишление, разсъждение, разсъдък, ум същ. идея, схващане, гледище, становище, мнение, съждение, тенденция, съзнание, твърдение същ. намерение, хрумване, план, проект същ. воля, желание същ. афоризъм, поговорка, сентенция същ …   Български синонимен речник

  • мнение — същ. схващане, убеждение, възглед, идея, разбиране, съждение, твърдение, мисъл, заключение, съвет, дума, глас същ. бележка, забележка, коментар, критика, преценка същ. гледище същ. изказване, оценка, присъда, решение същ. намерение, воля,… …   Български синонимен речник

  • образ — същ. лик, лице, облик, физиономия, израз, фигура, вид, външен вид, фасада същ. портрет, снимка, изображение същ. форма, силует, изглед, репродукция, скица същ. емблема, знак, белег същ. страна, буза същ. отпечатък …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”